• 1-1
  • කර්මාන්ත ශාලාව චාරිකාව

    කර්මාන්ත ශාලාව චාරිකාව

  • ඉංජිනේරු පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන

    ඉංජිනේරු පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන

  • විකුණුම් ජාලය

    විකුණුම් ජාලය

  • b185

අපි ගැන

ෙව්ෆැං Haidatong යන්ත්රෝපකරණ සමාගම, සීමාසහිත නිෂ්පාදනය. වසර 20 කට වැඩි අත්දැකීම් සහිත හයිෙඩෝලික් හෝස් ගැන්වේ යන්ත්රය, හෝස් skiving යන්ත්රය, හෝස් කපන යන්ත, පීඩනය පරීක්ෂා පොම්පය, ද්රාව හෝස් ටෙස්ට් විනිසුරු මඩුල්ල ආදිය, ක වෘත්තීය නිෂ්පාදක වේ.

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!